top of page

Mine foredrag

Hver uke holder jeg ett eller flere foredrag, fortrinnsvis tilknyttet bøker jeg har skrevet, aktualisert opp i mot vår tid. Her er eksempler på noen av disse foredragene.

 

Hvis dere ønsker å engasjere meg som foredragsholder, vennligst kontakt meg på e-post: halvor.tjonn@gmail.com eller på min mobil: 90 78 90 39. 

Innlegg om Ukraina

Fredag 24. februar 2023, markerte Den norske Atlanterhavskomité ett-årsdagen for Russlands brutale angrep på Ukraina med et seminar.

 

Her kan du se meg holde et innlegg om situasjonen både i Ukraina og i Russland ett år etter invasjonen.

Scroll videre for å lese om mine mest populære foredrag
Ukraina - 500 års kamp for frihet og selvstendighet

Den 24. februar 2022 gikk Russland til angrep på Ukraina. Men konflikten mellom de to landene begynte ikke da: I 500 år har makthaverne i Moskva forsøkt å dominere Ukraina. ​

 

Hvorfor er Ukraina så viktig for Russland? Hvorfor risikerer Putin hele sin framtid for å legge under seg nabolandet? Og hvorfor vil ikke ukrainerne bli en del av det storrussiske riket?

 

​I dette foredraget forteller jeg om de russisk-ukrainske forbindelsene gjennom tidene - og gir bakgrunnen for den krigen som nå pågår. Uten innsikt i historien er det umulig å forstå hvorfor det russiske angrepet kom i stand. Og historien gir oss ikke minst innsikt i ukrainernes besluttsomme kamp for å leve i fred i egen nasjon. 

Makten i Russland.
Eller: hvorfor ble Russland aldri et demokrati?

Politikk i Russland dreier seg ikke om kompromisser. Politikk i Russland handler heller ikke om å utøve det muliges kunst. Politikk i Russland dreier seg om å utøve makt, og som vi har sett det siste året - brutal makt.

 

Vi i Vesten tar ofte feil når vi skal analysere hvordan russiske politikere tenker og handler. De fleste vestlige politikere var da heller ikke var i stand til å tolke Putins signaler i forkant av overfallet på Ukraina vinteren 2022. Mens mange vestlige politikere og journalister forsikret verden om at det aldri ble noen krig, pågikk forberedelsene til invasjonen for fullt i Moskva.

 

I dette foredraget går jeg gjennom 1000 år med russisk tenkning og gir et innblikk i hvorfor vi har så vanskelig med skjønne hvordan makt utøves i vårt naboland.   

Hvorfor har det aldri vært krig mellom Norge og Russland? 

«Norge og Russland har aldri vært i krig med hverandre!» Denne setningen er framført utallige ganger, helst i skåltaler fra sovjetisk/russisk side de siste generasjoner. Utsagnet er korrekt – som det eneste av Russlands naboland har Norge aldri (de siste 600 år) vært i krig med den russiske staten.  Hva er årsaken til det? Er grunnen at det eksisterer et eller annet mystisk historisk bånd mellom nordmenn og russere?

 

Eller beror det på en rekke med spesielle historiske omstendigheter, blant annet det faktum at Norge (og Danmark) sett fra Moskva lå på den andre siden av Sverige, en av Russlands historiske hovedfiender? I dette foredraget tar jeg tilhørerne med på en historisk reise i det norsk-russiske naboforholdet og forteller om oppturer og nedturer, fra seinmiddelalderen til i dag.  

Foto til høyre: Grense Jakobselv

Muhammed - hvordan så samtiden ham?

Kan man si noe om hva som er "det egentlige" islam? Er islam i bunn og grunn fredelig eller er islam i sitt vesen krigersk? Hvem representerer islam i dag: Er det den jevne muslimske familiefar- og mor som strever med å få endene til å møtes, eller er det lederne for grupper som IS, al-Qaida eller Det muslimske brorskapet? Disse spørsmålene er blant de mest brennbare i vår tid; det er spørsmål som splitter opinionen og som debatteres heftig. 

 

Fra og med angrepet mot Tvillingtårnene i New York den 11. september 2001 arbeidet jeg gjennom en drøy tiårsperiode i hovedsak med islamsk fundamentalisme, islamsk terrorisme, med moderat islam og ikke minst med den pågående, kontinuerlige krisen i den muslimske verden. For bedre å forstå grunnlaget for muslimsk tenkning skrev jeg på begynnelsen av 2010-tallet boka Muhammed - slik samtiden ser ham. Denne boka gjengir de tidligste muslimske beretningene om hva som skjedde da religionsstifteren Muhammed stod fram i den arabiske ørkenen på 600-tallet og la grunnen for den religionen og ideologien som i dag utgjør fundamentet for den islamske verden. 

Vikingtid - hva var det egentlig?

Mot slutten av 700-tallet begynte skandinaviske vikinger å overfalle kystene til Europas land. I 250 år - fram til 1066 - angrep vikingene de etablerte, europeiske statene.

Hvorfor skjedde dette? Vikingtoktene dukket ikke opp ved en tilfeldighet. Vikingene drog ut fra et skandinavisk samfunn i sterk framgang. Men dette samfunnet følte seg truet: Karl den store og hans etterfølgere førte en ytterst brutal krig helt mot Skandinavias grenser i Nord-Tyskland: I titusentall ble hedenske saksere massakrert fordi de nektet å bøye seg for den frankiske keiseren. 

Vikingene drog ut mot Europa for å forsvare seg mot det kristne Frankerriket, men etter et hundreår brakte de samme vikingene kristendommen til Skandinavia. En rekke med vikinghøvdinger gikk i gang med å bygge sentraliserte, kristne stater i vikingenes hjemland. 

 

Man kan ikke forstå Norges historie om man ikke forstår vikingepoken. Uten vikingtid og vikingsagaene, intet 1814. Uten 1814 hadde vi i dag ikke hatt noen moderne norsk stat. Kort sagt: Vikingtida handler om mye mer enn uflidde, skjeggete menn som gjorde strandhogg i England og Frankrike. Det handler om hvorfor vi er blitt det vi er i dag. 

bottom of page