top of page

Mine foredrag

Hver uke holder jeg ett eller flere foredrag, fortrinnsvis tilknyttet bøker jeg har skrevet. Her er eksempler på noen av disse foredragene.

 

Hvis dere ønsker å engasjere meg som foredragsholder, vennligst kontakt meg på e-post: halvor.tjonn@gmail.com eller på min mobil: 90 78 90 39. 

Innlegg om Ukraina

Fredag 24. februar 2023, markerte Den norske Atlanterhavskomité ett-årsdagen for Russlands brutale angrep på Ukraina med et seminar.

 

Her kan du se meg holde et innlegg om situasjonen både i Ukraina og i Russland ett år etter invasjonen.

Scroll videre for å lese om mine mest populære foredrag
Ukraina - 500 års kamp for frihet og selvstendighet

Den 24. februar 2022 gikk Russland til angrep på Ukraina. Men konflikten mellom de to landene begynte ikke da: I 500 år har makthaverne i Moskva forsøkt å dominere Ukraina. ​

 

Hvorfor er Ukraina så viktig for Russland? Hvorfor risikerer Putin hele sin framtid for å legge under seg nabolandet? Og hvorfor vil ikke ukrainerne bli en del av det storrussiske riket?

 

​I dette foredraget forteller jeg om de russisk-ukrainske forbindelsene gjennom tidene - og gir bakgrunnen for den krigen som nå pågår. Uten innsikt i historien er det umulig å forstå hvorfor det russiske angrepet kom i stand. Og historien gir oss ikke minst innsikt i ukrainernes besluttsomme kamp for å leve i fred i egen nasjon. 

Makten i Russland - hvordan imperiet blir styrt

Politikk i Russland dreier seg ikke om kompromisser. Politikk i Russland handler heller ikke om å utøve det muliges kunst. Politikk i Russland dreier seg om å utøve makt, og som vi har sett det siste året - brutal makt.

 

Vi i Vesten tar ofte feil når vi skal analysere hvordan russiske politikere tenker og handler. De fleste vestlige politikere var da heller ikke var i stand til å tolke Putins signaler i forkant av overfallet på Ukraina vinteren 2022. Mens mange vestlige politikere og journalister forsikret verden om at det aldri ble noen krig, pågikk forberedelsene til invasjonen for fullt i Moskva.

 

I dette foredraget går jeg gjennom 1000 år med russisk tenkning og gir et innblikk i hvorfor vi har så vanskelig med skjønne hvordan makt utøves i vårt naboland.   

Muhammed - slik samtiden så ham

Kan man si noe om hva som er "det egentlige" islam? Er islam i bunn og grunn fredelig eller er islam i sitt vesen krigersk? Hvem representerer islam i dag: Er det den jevne muslimske familiefar- og mor som strever med å få endene til å møtes, eller er det lederne for grupper som IS, al-Qaida eller Det muslimske brorskapet? Disse spørsmålene er blant de mest brennbare i vår tid; det er spørsmål som splitter opinionen og som debatteres heftig. 

 

Fra og med angrepet mot Tvillingtårnene i New York den 11. september 2001 arbeidet jeg gjennom en drøy tiårsperiode i hovedsak med islamsk fundamentalisme, islamsk terrorisme, med moderat islam og ikke minst med den pågående, kontinuerlige krisen i den muslimske verden. For bedre å forstå grunnlaget for muslimsk tenkning skrev jeg på begynnelsen av 2010-tallet boka Muhammed - slik samtiden ser ham. Denne boka gjengir de tidligste muslimske beretningene om hva som skjedde da religionsstifteren Muhammed stod fram i den arabiske ørkenen på 600-tallet og la grunnen for den religionen og ideologien som i dag utgjør fundamentet for den islamske verden. 

Vikingtid - hva, hvorfor, hvordan

Mot slutten av 700-tallet begynte skandinaviske vikinger å overfalle kystene til Europas land. I 250 år - fram til 1066 - angrep vikingene de etablerte, europeiske statene.

Hvorfor skjedde dette? Vikingtoktene dukket ikke opp ved en tilfeldighet. Vikingene drog ut fra et skandinavisk samfunn i sterk framgang. Men dette samfunnet følte seg truet: Karl den store og hans etterfølgere førte en ytterst brutal krig helt mot Skandinavias grenser i Nord-Tyskland: I titusentall ble hedenske saksere massakrert fordi de nektet å bøye seg for den frankiske keiseren. 

Vikingene drog ut mot Europa for å forsvare seg mot det kristne Frankerriket, men etter et hundreår brakte de samme vikingene kristendommen til Skandinavia. En rekke med vikinghøvdinger gikk i gang med å bygge sentraliserte, kristne stater i vikingenes hjemland. 

 

Man kan ikke forstå Norges historie om man ikke forstår vikingepoken. Uten vikingtid og vikingsagaene, intet 1814. Uten 1814 hadde vi i dag ikke hatt noen moderne norsk stat. Kort sagt: Vikingtida handler om mye mer enn uflidde, skjeggete menn som gjorde strandhogg i England og Frankrike. Det handler om hvorfor vi er blitt det vi er i dag. 

bottom of page