Bøker

Kan man lære noe av historien? Neppe, sier mange som har beskjeftiget seg med spørsmålet. Men på den annen side: Hvis man ikke kjenner historien, kan man ikke forstå samtiden. Derfor har mitt forfatterskap dreiet seg om historiske tema som kan relateres til nåtiden.  

Russland blir til.jpg
Russland blir til 

Hvorfor er Russland så forskjellig fra det øvrige Europa? Hvorfor har demokratiet hatt så store vanskeligheter med å slå rot i den russiske jord? Hvorfor anser russere flest seg som ulike fra oss øvrige europeere? Skal man nærme seg et svar, må man gå til historien. 

 

Dette er den første bredt anlagte boka på norsk om Russlands tidlige historie. Det er en fortelling om fyrstene, menneskene og slagene som vevde det tidlige Russland sammen i et økonomisk, sosialtt og mentalt fellesskap. Dette er sentral lesing for å forstå dagens Russland. 

 

Russland blir til er første bind i en trilogi om hele Russlands historie. 

Muhammed - Slik samtiden så ham

Muhammed – slik samtiden så ham er historien om hvordan Muhammed skaffet seg en liten gruppe tilhengere i Mekka, før han så drog til Medina i året 622 der han ble leder for en stat som uopphørlig lå i krig med sine naboer. Gjennom tre slag nedkjempet Muhammed sine slektninger i hjembyen Mekka, og i 630 erobret han byen han var blitt mer eller tvunget til å forlate åtte år før. Samtidig fulgte blodige oppgjør med jødene, både i Medina og ellers på den arabiske halvøya.

 

Da Muhammed døde i juni 632 behersket han hele den arabiske halvøya. Hans etterfølgere gikk i gang med en militær ekspansjon som mangler sidestykke i historien; de knuste det persiske imperiet, de nedkjempet det østromerske herredømmet over Midtøsten og underla seg hele Nord-Afrika og Spania. Dermed var grunnlaget lagt for den muslimske verden vi kjenner i dag.  

Muhammes_slik_samtiden_så_ham.jpg
Egil Skallagrimsson - en fortelling om makt og motstand

Allerede på 900-tallet var han berømt og beryktet, og er det fremdeles over 1000 år senere. Inntil nå er det ikke blitt skrevet noen moderne biografi om denne vikingen som hadde en personlig historie mer dramatisk og blodig enn de fleste middelalderkonger. Sagaen om berserken og skalden Egil Skallagrimsson er en fortelling om grusomhet og mot og handler om én manns uopphørlige kamp mot overmakten. Egil aksepterte aldri at konger satte seg over loven, noe som førte ham inn i en langvarig kamp mot en annen av sagatidens mest markante skikkelser, den beryktede kong Eirik Blodøks. Samtidig er boka en fortelling om det norrøne samfunnet og ikke minst om motsetningen mellom folkemakt og kongemakt i sagatid - kort sagt en fortelling om makt og motstand. 

Vikingenes Russland

I denne boka kan du lese om hvordan skandinaviske vikinger allerede på 800-tallet la grunnlaget for Russland, som har navnet sitt etter dem. Med utgangspunkt i Staraja Ladoga, ikke langt fra dagens St. Petersburg, bygde de opp et handelssted og siden en festning som kom til å spille en dominerende rolle i tidlig russisk historie. 

 

Boka inneholder også noen håndplukkede artikler av Halvor Tjønns nå klassiske historiereportasjer fra Russland. De utgjør maleriske skildringer fra tiden rundt sovjetregimets fall på 1990-tallet.

harald-hardrade.jpg
Sagakongene - Harald Hardråde

Harald Sigurdsson, med tilnavnet Hardårde, er kommet i skyggen av de to store Olav'ene i kongesagaen. Mye av årsaken er nok at middelalderens historiefortellere la større vekt på religion enn på stats- og nasjonsbygging. Derfor er det vanskelig når man leser sagaskriftene, å se at den som la grunnlaget for den norske middelalderstaten var Harald Hardråde. Om han var en stor politiker, var han neppe en særlig sympatisk mann. Med enestående brutalitet ryddet han unna alle motstandere på hjemmebane. Han lyktes ikke med å legge under seg Danmark, men i 1066 la han ut på det største utenrikspolitiske foretaket noen norsk hersker noensinne har forsøkt på, nemlig å underlegge seg England. Målet var å skape et norsk-engelsk imperium med ham selv på toppen. På grunn av dårlig etterretning mislyktes han. Men han kunne ha lykkes, og dermed ville den norske - og engelske - middelalderhistorien ha sett anderledes ut.    

Sagakongene - Olav Tryggvason

Alle som beskjeftiger seg med historie, må nødvendigvis være opptatt av det landet der man er født, oppvokst og levd mesteparten av ens liv. Olav Tryggvason var en av vikingkongene som var med på å legge grunnlaget for det Norge som vokste fram i middelalderen og inn i moderne tid, det samfunnet vi er en del av i dag. Men hvem var denne mannen egentlig? Da sagaene ble skrevet på 1100- og 1200-tallet var mye av informasjonen om Olav Tryggvason gått tapt. I boka forsøker jeg, så godt det lar seg gjøre ut fra foreliggende kilder, å portrettere en skikkelse som allerede i middelalderen framstod som enestående. På 1890-tallet, da sagaene ble folkeeie, ble dette bildet ført videre. Fortjener Olav Tryggvason denne helteglorien? Les boka og døm selv!

olav_tryggvason-tjonn_halvor-21168962-fr