Halvor_Tjønn_2.jpg

HALVOR

TJØNN

Journalist
 

Om meg selv

Gjennom mer enn 30 år som journalist, kommentator og forfatter har jeg fulgt de store konfliktene i vår tid: På 1970-tallet begynte jeg å skrive i Universitas, Kontinent Skandinavia og Kontrast om Sovjetunionen og Kina. Deretter, i 1981, ble jeg ansatt som utenriksmedarbeider i Stavanger Aftenblad. Dette var den siste, hektiske fasen av den kalde krigen, og jeg fulgte utviklingen på nært hold i Sovjetunionen, Polen, Vest-Tyskland, DDR og i Mellom-Amerika. 

I 1986 begynte jeg å arbeide i Aftenpostens utenriksredaksjon, og fra og med høsten 1990 og fram til og med 2011 arbeidet jeg i alt tre perioder som korrespondent i Moskva. Dette omfattet Sovjetunionens sammenbrudd, den kaotiske Jeltsin-epoken og så innstrammingen under Vladimir Putin, en periode der Russland gikk fra å være et utenfor-land i internasjonal politikk til å bli en viktig aktør. 

 

Bakgrunn

2014 - I dag

Selvstendig foredragsholder, journalist og forfatter. 

2010 - 2014

Arbeidet i Aftenpostens utenriksredaksjon, i hovedsak med Russland og Ukraina

2001 - 2010

Fokus på islamske land og i særdeleshet med islamsk terrorisme og ekstremisme. Flere reiser blant annet til Pakistan og Iran.

1990 - 2011

Aftenpostens korrespondent i Moskva i tre perioder, tilsammen  i 10 år. Fulgte utviklingen fra Gorbatsjov til Putin. 

1980 - 1990

Arbeidet i Stavanger Aftenblad og i Aftenpostens utenriksredaksjon. Fulgte utviklingen i Sovjetunionen, Øst-Europa, Tyskland og Latin-Amerika. 

1981

Eksamen Cand. philol. i historie, Universitetet i Oslo. 

 

Foredrag

Om Russland, Ukraina, den islamske verden, Europa og Norge, inkludert vikingtid 

Bøker

Her finner du de bøkene jeg har skrevet de siste 15 år

Turer

Hvert år leder jeg historiske turer til Russland, Ukraina, Tyskland og Frankrike

Artikler

Her publiserer jeg jevnlig artikler jeg skriver i blant annet ukeavisa Dag og Tid

 

Skriv til meg

halvor.tjonn@gmail.com

+47 90 78 90 39

  • Facebook - Black Circle

Takk! Jeg har mottatt din melding og svarer vanligvis i løpet av dagen.