top of page

HALVOR

TJØNN

Journalist, foredragsholder og forfatter
8882.JPG
Om meg selv

Gjennom mer enn 30 år som journalist, kommentator og forfatter har jeg fulgt de store konfliktene i vår tid: På 1970-tallet begynte jeg å skrive i Universitas, Kontinent Skandinavia og Kontrast om Sovjetunionen og Kina. Deretter, i 1981, ble jeg ansatt som utenriksmedarbeider i Stavanger Aftenblad. Dette var den siste, hektiske fasen av den kalde krigen, og jeg fulgte utviklingen på nært hold i Sovjetunionen, Polen, Vest-Tyskland, DDR og i Mellom-Amerika. 

I 1986 begynte jeg å arbeide i Aftenpostens utenriksredaksjon, og fra og med høsten 1990 arbeidet jeg i alt tre perioder som korrespondent i Moskva. Denne perioden omfattet Sovjetunionens sammenbrudd, den kaotiske Jeltsin-epoken og så innstrammingen under Vladimir Putin, en periode der Russland gikk fra å være et utenfor-land i internasjonal politikk til igjen å bli en stormakt. 

Fra og med 2001 arbeidet jeg i en tiårsperiode i hovedsak med internasjonal migrasjon, med islamsk ekstremisme og med internasjonal terrorisme. I den perioden var jeg på flere reportasjereiser blant annet til Pakistan og Iran. 

Etter 2014 har jeg vært uavhengig journalist, kommentator og forfatter. Jeg skriver regelmessig artikler og kommentarer i Dag og Tid og i Norges Forsvar og holder ukentlig foredrag om akutelle og historiske temaer (se egen side).

Parallelt med journalistikken har jeg skrevet en rekke bøker: Min første bok, Vikingenes Russland, kom ut i flere opplag på 2000-tallet. Boka ble også utgitt i en russisk og ukrainsk utgave. Deretter fulgte flere bøker om norsk historie, og vinteren 2010/2011 utkom boka Muhammed - slik samtiden så ham. I 2015 publiserte Dreyers forlag boka Russland blir til. Oppfølgeren, Det russiske imperiet, kom ut høsten 2020. Jeg arbeider nå med bok nummer tre i serien, som vil omfatte perioden 1762 til 1917, det vil si det russiske imperiets storhetstid og etterfølgende sammenbrudd. Når fjerde bind i serien kommer ut, vil det på norsk foreligge en komplett Russlands-historie.    

Bakgrunn

Bakgrunn

2014 - I dag

Selvstendig foredragsholder, journalist og forfatter. 

2010 - 2014

Arbeidet i Aftenpostens utenriksredaksjon, i hovedsak med Russland og Ukraina

2001 - 2010

Fokus på islamske land og i særdeleshet med islamsk terrorisme og ekstremisme. Flere reiser blant annet til Pakistan og Iran.

1990 - 2011

Aftenpostens korrespondent i Moskva i tre perioder, tilsammen  i 10 år. Fulgte utviklingen fra Gorbatsjov til Putin. 

1980 - 1990

Arbeidet i Stavanger Aftenblad og i Aftenpostens utenriksredaksjon. Fulgte utviklingen i Sovjetunionen, Øst-Europa, Tyskland og Latin-Amerika. 

1981

Eksamen Cand. philol. i historie, Universitetet i Oslo. 

Meny

Foredrag

Om Ukraina, Russland, den islamske verden, Europa og Norge, inkludert vikingtid 

Bøker

Her finner du de bøkene jeg har skrevet de siste 15 år

Skriv til meg

Skriv til meg

halvor.tjonn@gmail.com

+47 90 78 90 39

  • Facebook - Black Circle

Takk! Jeg har mottatt din melding og svarer vanligvis i løpet av dagen.

bottom of page