top of page

HALVOR TJØNN

Journalist, foredragsholder og forfatter

Å kjenne historien for å forstå samtiden

Hver uke holder jeg ett eller flere foredrag eller er med i et radioprogram, fortrinnsvis tilknyttet bøker jeg har skrevet. Skriv gjerne til meg her hvis dere ønsker å engasjere meg som foredragsholder.

Om meg selv

Gjennom mer enn 30 år som journalist, kommentator og forfatter har jeg fulgt de store konfliktene i vår tid: På 1970-tallet begynte jeg å skrive i Universitas, Kontinent Skandinavia og Kontrast om Sovjetunionen og Kina. Deretter, i 1981, ble jeg ansatt som utenriksmedarbeider i Stavanger Aftenblad. Dette var den siste, hektiske fasen av den kalde krigen, og jeg fulgte utviklingen på nært hold i Sovjetunionen, Polen, Vest-Tyskland, DDR og i Mellom-Amerika. 

I 1986 begynte jeg å arbeide i Aftenpostens utenriksredaksjon, og fra og med høsten 1990 arbeidet jeg i alt tre perioder som korrespondent i Moskva. Denne perioden omfattet Sovjetunionens sammenbrudd, den kaotiske Jeltsin-epoken og så innstrammingen under Vladimir Putin, en periode der Russland gikk fra å være et utenfor-land i internasjonal politikk til igjen å bli en stormakt. 

Fra og med 2001 arbeidet jeg i en tiårsperiode i hovedsak med internasjonal migrasjon, med islamsk ekstremisme og med internasjonal terrorisme. I den perioden var jeg på flere reportasjereiser blant annet til Pakistan og Iran. 

Etter 2014 har jeg vært uavhengig journalist, kommentator og forfatter. Jeg skriver regelmessig artikler og kommentarer i Dag og Tid og i Norges Forsvar og holder ukentlig foredrag om akutelle og historiske temaer (se egen side).

Parallelt med journalistikken har jeg skrevet en rekke bøker: Min første bok, Vikingenes Russland, kom ut i flere opplag på 2000-tallet. Boka ble også utgitt i en russisk og ukrainsk utgave. Deretter fulgte flere bøker om norsk historie, og vinteren 2010/2011 utkom boka Muhammed - slik samtiden så ham. I 2015 publiserte Dreyers forlag boka Russland blir til. Oppfølgeren, Det russiske imperiet, kom ut høsten 2020. Jeg arbeider nå med bok nummer tre i serien, som vil omfatte perioden 1762 til 1917, det vil si det russiske imperiets storhetstid og etterfølgende sammenbrudd. Når fjerde bind i serien kommer ut, vil det på norsk foreligge en komplett Russlands-historie.    

Bakgrunn

Om meg

Min bakgrunn

2014 - I dag

Selvstendig foredragsholder, journalist og forfatter. 

2010 - 2014

Arbeidet i Aftenpostens utenriksredaksjon, i hovedsak med Russland og Ukraina.

2001 - 2010

Fokus på islamske land og i særdeleshet med islamsk terrorisme og ekstremisme. Flere reiser blant annet til Pakistan og Iran.

1990 - 2011

Aftenpostens korrespondent i Moskva i tre perioder, tilsammen  i 10 år. Fulgte utviklingen fra Gorbatsjov til Putin. 

1980 - 1990

Arbeidet i Stavanger Aftenblad og i Aftenpostens utenriksredaksjon. Fulgte utviklingen i Sovjetunionen, Øst-Europa, Tyskland og Latin-Amerika. 

1981

Eksamen Cand. philol. i historie, Universitetet i Oslo. 

Skriv til meg

Skriv til meg

halvor.tjonn@gmail.com

+47 90 78 90 39

  • Facebook - Black Circle

Takk! Jeg har mottatt din melding og svarer vanligvis i løpet av dagen.

bottom of page