Artikler

Med regelmessige mellomrom publiserer jeg artikler i norsk presse, for det meste i ukeavisa Dag og Tid og også i tidsskriftet Norges Forsvar. Artiklene dreier seg om Russland, om sikkerhetspolitikk og om Norges stilling i en stadig mer usikker verden. 

Året då Kina steig fram

2018 blei fleire sanningar skotne ned. Den fremste eks-sanninga handla om Kinas integrasjon i den liberale verdsordninga. Publisert i Dag...

Freden då alt gjekk gale

For 100 år sidan kom Versailles-konferansen saman. Statsleiarane der gjorde alle dei feila som tenkast kunne. Også i dag kjenner me...

Draumen som alltid blir mareritt

I meir enn 100 år er ulike sosialistiske eksperiment blitt lanserte. Alle har gått gale. Kvifor er det ingen som lukkast, og kvifor er...

1
2